Dela:
Språk på Aruba
Talen op Aruba
Nederländska och det lokala språket papiamento är de officiella språken på Aruba, men de flesta arubaner talar förutom dessa även engelska och spanska.

Papiamento

Det lokala språket papiamento är ett öppet, vänligt och enkelt språk och passar oss arubaner därför ganska bra. Det talas även på de närliggande öarna Curaçao och Bonaire.

Ursprung som ett kreolspråk

Papiamento har sitt ursprung i den portugisiska slavhandeln. Kreolspråk baserade på portugisiska uppstod på olika platser längs den västafrikanska kusten och papiamento utvecklades ur dessa. Det grundläggande ordförrådet är portugisiskt, medan grammatiken följer kreolspråkens starkt förenklade och analytiska struktur. Under de århundraden som papiamento talats i Karibien har ordförrådet utvecklats och många ord har lånats från nederländska, engelska och spanska. Dock har papiamento behållit sin typiska rytm och melodi.

Blomstringstid under 1800-talet

De första bevisen på papiamentons existens hittas i officiella dokument på Curaçao under tidigt 1700-tal. Halvvägs in på 1800-talet användes papiamento i stor utsträckning i skrift, bland annat för katolska psalmer och skolböcker. Strax därpå följde de första tidningarna. Därefter avstannade emellertid blomstringstiden för papiamento i och med att myndigheterna införde nederländska som enda tillåtna undervisningsspråk. Inte förrän nyligen har detta ändrats igen till förmån för papiamento.
Även om papiamento talats i över 300 år på Aruba, blev det inte jämställt med nederländska som officiellt språk förrän 19 mars 2003 .