Dela:
Indianerna
Arawakindianer från det sydamerikanska fastlandet var de första invånarna på ön. Under den för-keramiska perioden (2500 f. Kr. – 1000 e. Kr.) var de fiskare, jägare och samlare och beroende av havet för sin överlevnad. De använde stenar och snäckskal som verktyg. De levde i små familjegrupper och fiskade längs Arubas kust på platser som numera heter Malmok och Palm Beach.

Den keramiska perioden

Under början av den keramiska perioden (1000-1515 e. Kr.) grundades fem stora indianska byar på den bästa jordbruksmarken och började producera majs och yucca. Indianerna begravde sina döda på olika sätt som pekade på ett hierarkiskt sociopolitiskt system. De gjorde både grövre keramik och finare, välslöjdade föremål.