Dela:
Aruba Tourism Authority (ATA)

Vår organisation har som mål att stimulera turismen, öns viktigaste ekonomiska sektor. Vi är Arubas destination marketing organization (DMO), ansvariga för att sammanföra lokala och internationella intressenters intressen, koordinera målinriktade marketingstrategier, stimulera affärsutveckling och att skapa professionella samarbetern.

Organisationen investerar i och stöder olika marknader, som här i Norden, för att locka fler att besöka Aruba. Organisationen stimulerar intresset hos möjliga besökare i dessa marknader att välja Aruba, inte bara för semesterresan utan även för affärsmöten, incentives och kongresser. Marknadsförings- och PR-strategierna omfattar online- och offline-aktiviteter, specialarrangemang och värdskap åt partners, media, affärsmän och speciella gäster. Att vi har tillgång till finansiering och flexibilitet i vår budget garanterar att produkten Aruba fortsätter att vara konkurrenskraftig när det gäller synlighet, igenkänning och försäljning.

Vår organisation eftersträvar organisatorisk excellens med, bland annat, ekologiska ansträngningar och skapandet av positiva och stimulerande arbetsmiljö för alla anställda. De affärsmässiga målen nås genom att engagera alla anställda och därigenom nå potentialen genom ärlig kommunikation, samarbete och kärnvärdena förtroende och respekt. Kreativitet, innovation, risktagande och ansvarstagande främjas.

Vår vision: att ses som en tongivande DMO.

Vår mission: är en innovativ och effektiv marknadsföringsorganisation som positionerar Aruba som det främsta turistmålet i överensstämmelse med de inblandade parternas största intressen.